Om oss

Senast ändrad: 08 januari 2018
Doktorshatt_lagerkrans.jpg

Akademiska högtider och officiella besök utgör två strategiska huvudområden inom funktionen Akademiintendenturen vid SLU.

Varje högtid och besök är ett tillfälle att marknadsföra SLU och stärka SLU:s varumärke.  De utgör i sig viktiga forum för att skapa och utveckla långsiktiga kontakter som bidrar till SLU:s vision om att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

SLU_Promotion_Ceremoni_2017_0268.jpg
Intåg promotionshögtid ledd av övermarskalk
SLU_Promotion_Ceremoni_2017_0040.jpg
Rektors hälsningsanförande promotionshögtid
SLU_Promotion_hedersdok_2017_0271.jpg
Promotion hedersdoktor
SLU_Promotion_Middag_2017_0080.jpg
Promotionsmiddag på Uppsala slott
SLU_170614_4120_jsg.jpg
Besök från Kina

Följande mer specifika områden hanteras inom akademiintendenturen och akademiska högtider:

Doktorspromotion Professorsinstallation
Hedersdoktor Nya professorer
Besök Övriga ceremonier
Fakta:

Akademiintendenturen är en funktion inom enheten Sekretariat på Ledningskansliet. Huvuduppdraget är att samordna, planera och genomföra universitetets akademiska högtider och ceremonier samt universitetsledningens prioriterade externa besök. Rådgivning inom besökshantering kan också erbjudas till andra delar av SLU:s verksamhet.


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se