Hedersdoktorernas föreläsningar och promotionsceremonin 2015

Senast ändrad: 22 augusti 2016

Här kan du se inspelningar från de nya hedersdoktorernas föreläsningar den 2 oktober 2015. Också den filmade doktorspromotionen den 3 oktober kan ses längre ner på sidan.

Program för hedersdoktorsföreläsningarna i Uppsala den 2 oktober 2015

Plats: SLU, Loftet, Ultuna

09.00 The research to development interface - a continuing quest for enlightenment. Brian Perry, professor, veterinärmedicine hedersdoktor

09.30 Tillsammans och med omsorg ska vi säkra svensk mat. Gunnela Ståhle, samhällsdebattör, agronomie hedersdoktor

10.00 Kaffe/Te

10.30 Mekaniseringen i skogen från 1960 till 2020H. Hans Eliasson, styrelseordförande, skoglig hedersdoktor

11.00 Laser scanning for forest resource assessment. Juha Hyyppä, professor, skoglig hedersdoktor

11.30 Agroecology education for future food systems. Charles Francis, professor, agronomie hedersdoktor    

Doktorspromotionen den 3 oktober 2015

Här ser du en redigerad film från doktorspromotionen 2015: 

Mer om hedersdoktorerna och promotionen 2015


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se