Samordnare för försöksdjursfrågor vid SLU

Senast ändrad: 02 november 2017

Universitetet har en särskild samordnare för försöksdjursfrågor.

I uppdraget ingår bland annat:

  • ansvar för kontroll av tillstånd
  • samordning av tillsyn
  • utbildning av personal och studenter
  • samordning av statistikföring
  • representation i djurförsöksetiska nämnden
  • rådgivning.

Samordnare är Agr.Dr. Katarina Cvek vid institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för komparativ medicin och fysiologi.

För att kontakta samordnaren, skriv till djurforsok@slu.se.

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se