Sveriges lantbruksuniversitet

Framstående forskning vid SLU

Årligen medverkar SLU-forskare i 1 600 vetenskapliga artiklar och SLU:s publikationer tillhör de allra mest citerade inom sina områden. Universitetet är ofta högt placerat i internationella rankningar.

 

Forskning  till nytta för samhället

I SLU:s fyra tvärvetenskapliga framtidsplattformar samverkar forskarna över ämnesgränserna och med olika intressenter i samhället. Några forskningsområden har fått särskilt stort genomslag. Forskning med genusanknytning bedrivs på flera håll.

Publicerad: 03 maj 2018 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se