Alnarps rehabiliteringsträdgård

Senast ändrad: 09 september 2020

Ett "living lab" för forskning om stödjande miljöer och evidensbaserad design i en miljöpsykologisk kontext.

Alnarps rehabiliteringsträdgård är ett "living lab". Här ingår en drygt två hektar stor trädgård, designad med olika typer av trädgårdsrum, en huvudbyggnad för behandling, med fem kontorsrum och ett stort behandlingsrum, två växthus samt en verkstads- och förrådsbyggnad.

SLU har tillsammans med intressenter såsom landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat naturbaserade behandlings- och rehabiliteringsmetoder för olika sjukdomar såsom stressrelaterad ohälsa, stroke samt studerat naturens betydelse för hälsan vid återhämtning i en stödjande miljö.

Dessa metoder testas i forskningsprojekt avseende resultat bland annat i en blindad randomiserad kontrollerad studie gällande strokepatienter med mental trötthet. Faciliteten används också för att tillhandahålla en undervisningsmiljö för institutionens mastersprogram och enstaka kurser. Infrastrukturen är unik i ett internationellt perspektiv, med flera internationella forskarsamarbeten såväl som spinnoffer.

 

Kontakt

Sara Kyrö Wissler

Relaterade sidor:


Kontaktinformation