Alnarps Södergård

Senast ändrad: 09 september 2020

Klimatkammare för produktionsdjur, uppmätning av ammoniak emissioner, beräkning av fysikaliska parametrar hos torra och gödselkontaminerade golv samt påverkan av rörelser och välfärd hos nötkreatur.

Alnarps Södergård är ett bygglaboratorium för klimat och miljöforskning på i första hand avseende fjäderfä och svin. Stallet som är Nordens största klimatkammare för produktionsdjur har två speciella och unika stallfaciliteter, ett klimatstall och ett miljöstall. I fjäderfäavdelningens klimatkammare kan önskade parametrar som temperatur, ljus och fuktighet styras och kontrolleras och en noggrann uppmätning av emissioner kan göras. Man kan ha sommarklimat på vintern och vinterklimat på sommaren tack vare en kyl- och värmeanläggning som klimatiserar utrymmet som omger kammaren. Miljöstallet för gris kan på ett enkelt sätt byggas för olika studier av bl.a. luftmiljö och emissioner då utgödsling, kulvertar, ventilation och annat är anpassat för detta. För närvarande görs detaljerade labbstudier på olika golv

Broilerprojektets mål är att:

• Ta fram en mätmetod lämpad för enkla fältmässiga mätningar av ammoniakemissionen från svenska slaktkycklingstallar.

• Mäta upp emissionerna av ammoniak, metan och lustgas.

• Studera betydelsen av temperatur, luftfuktighet och fukthalt i ströbädden med avseende på avgivningen av ammoniak för: a) förbättrat produktionsresultat, och b) avgivningen av koldioxid som är en faktor för beräkning av emissioner i den tänkta modellen.

Projektet genomförs som: ett laboratorieförsök där omgångar med ca 300
kycklingar föds upp i institutionens klimatstall på Alnarps Södergård som är utrustat med golvvärme.

Målet med golvstudien är att utvärdera olika fysiska egenskaper hos stallgolv för nötkreatur för dess lämplighet ur djurvälfärdssynpunkt.

Kontakt

Linda Tufvesson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation