Alnarpsparken

Senast ändrad: 09 september 2020

Park med stor växtsamling och fantastiska rekreationsområden.

Alnarpsparken är en cirka 60 hektar stor park, en grön ö i det omgivande odlingslandskapet. Här finns en av Sveriges största växtsamlingar med extra fokus på lignoser - vedartade växter.

Parken används i forskning och undervisning samt har ett stort värde som
rekreationsområde.  

 

 

Kontakt

Alexandra Nikolic

Relaterade sidor:


Kontaktinformation