Getbesättning

Senast ändrad: 19 april 2021

Mindre getbesättning för beteendestudier och fysiologiska heldjursstudier under t ex dräktighet och laktation.

Besättning med mjölkgetter, 10–12 vuxna djur + killingar under vårterminen. De kan användas för fysiologiska studier av hela djur. Djuren är också lämpliga för beteendestudier av t ex interaktioner mellan mor och unge. Getterna hålls i lösdrift under terminstid men kan stallas i separata boxar. De används regelbundet i grundutbildningen på flera kurser vilket kan begränsa möjligheten att använda dem i forskning. Under sommaren går de på bete.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carl-Gustaf Thulin, föreståndare
Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU
carl-gustaf.thulin@slu.se, 070-564 5358