Kunskapsparken i Ultuna

Senast ändrad: 09 september 2020

En 2 ha stor fysisk lärobok i ämnet Landskapsarkitektur och relaterade ämnesområden med både forskning och undervisning.

Kunskapsparken på SLU Uppsala är en anläggning för undervisning och forskning i ämnet Landskapsarkitektur och andra närliggande ämnen så som markvetenskap och växtfysiologi. I sin nuvarande form är anläggningen ca 2 ha stor och innefattar miljöer från det helt solexponerade och torra ståndorter till de helskuggade och fuktiga. Det finns planer på att utöka ytan till ungefär den dubbla storleken.

Anläggningen har använts till att studera växter, markmaterial och
växtfysiologi i unervisningen. Två expriment med alternativ till gräsmatta har konstruerats och anlagts 2015 och 2016. Ett rosarium för att testa odlingsvärda sorter i mellansverige anlades 2014.

Anläggningen kan användas till att studera byggd mark, odlingsvärda växter, biologisk mångfald i byggd miljö med mera.

Kontakt

John Lööf Green

Roger Elg

Lars Johansson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation