Lanna forskningsstation

Senast ändrad: 13 april 2021

Lanna Forskningsstation är en fältstation med resurser att utföra växtodlingsförsök i fält, med tillgång till jordbruksmark på flera jordarter, kunnig personal, en maskinpark för parcellförsök, utlakningsanläggningar, marksensorer, drönare, jordprovtagare, gasemissionsmätningar, väderstation m.m.

Lanna forskningsstation och dess försökspatrull är en resurs för fältbaserad forskning och fältförsök för hela SLU och andra intressenter. Lanna har en jordbruksareal om 155 hektar lerjord på Lanna mellan Lidköping, Vara och Skara och ytterligare lika stor areal med lättare jord på Brogården och Götala i Skara. På Lanna finns försöksmaskiner för sådd, gödsling, stallgödselspridning, sprutning, ogräshackning, skörd med mera.

Lanna blev en försöksstation 1929 och är idag en av fyra fältstationer för agrara växtodlingsförsök inom SLU från norr till söder. Här finns flera fältanläggningar för rutvisa utlakningsmätningar samt en lysimeteranläggning med plats för 48 lysimetrar, där utlakning kan mätas i ditflyttade jordcylindrar med 30 cm diameter. Här finns utrustning för, och stor erfarenhet av framför allt olika typer av växtnäringsförsök.

Parallellt med dessa anläggningar finns tolv långliggande försök inom ramen för NL-fakultetens långliggande försök inom ämnesområdena växtnäring, vattenvård, jordbearbetning och växtföljder. Det äldsta försöket startade 1936 och är det äldsta fortfarande pågående försöket i Sverige. Dessa försök är tillgänliga för studier efter samråd med ansvariga på SLU.

Forskningsstationen är knuten till institutionens forskargrupp för precisionsodling och pedometri på SLU i Skara och har därmed tillgång till kompetens och utrustning för sensormätningar, såsom olika marksensorer och drönare. Lanna forskningsstation kan anlitas av alla forskare inom SLU och övriga universitet samt för andra intressenter som vill ha hjälp med försök eller provtagning i mark, vatten, luft och gröda.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235