Lövsta fältforskningsstation

Senast ändrad: 09 september 2020

Lövsta fältforskningsstation driver ett 100-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök på flera platser runt Uppsala. Många av försöken ingår i forskningsprojekt vid SLU men vi välkomnar även uppdrag från andra håll.

Fältforskningsstationen förfogar över en toppklassig utrustning för genomförande av fältförsök.

Relaterade sidor: