Maskiner för vallskörd

Senast ändrad: 09 september 2020

Maskiner för ensilageskörd.

En komplett utrustning för att skörda vallfoder bestående av: Traktor (som också används för div annan körning), slåtterkross, exakthack, strängläggare, inplastare samt balgrip. Dessutom finns en betesputsare och en stationär mixervagn.

Syftet med dessa maskiner är att själva kunna skörda vallfoder för försöksändamål. Traktorn används också för att putsa betesfållor i våra försök med mera och ibland lånas den av Lövsta. Mixervagnen har använts av Lövsta fram tills att man köpte in en ny mixer. Nu ser vi den som en reservutrustning, som kan behövas i försök framöver. Detta är utrustning som HUV har köpt in under åren till Kungsängen, samtliga är avskrivna.

 

Kontakt

Rolf Spörndly

Relaterade sidor:


Kontaktinformation