Långliggande försök

Senast ändrad: 09 september 2020

Långliggande fältförsök – en viktig resurs för utvärdering av effekter på mark, vatten och odlingssystem av odlingsåtgärder.

På många platser i Sverige har SLU odlingsförsök som pågått under lång tid. De används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt. Försöken belyser exempelvis långsiktiga effekter på markbördighet, ogräsflora, växtnäringsläckage och markbiologi. Ansvaret för försöken är fördelat mellan fyra institutioner vid fakulteten för naturresurser och jorrdbruksvetenskap (NJ-fakulteten), SLU. Varje institution har utsett en försöksansvarig till samtliga försök och verksamheten samordnas genom en styrgrupp.

De långliggande försöken är en unik resurs som är tillgänglig för forskare inom alla discipliner. Vi välkomnar forskare att använda data från våra långliggande försök eller göra egna provtagningar. Informationen från försöken kan också vara till nytta för rådgivare och andra som är intresserade av svenskt lantbruk. Kontakta ämnesansvarig om du vill använda de långliggande försöken för egen forskning eller har andra frågor.

De långliggande försöken är finansierade av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) vid SLU i Uppsala.

 

 

Kontakt

Anneli Lundkvist

Relaterade sidor:


Kontaktinformation