Odlingsanläggningen

Senast ändrad: 13 april 2021

Odlingsanläggningen möjliggör kontrollerad odling av växter eller organismer.

Odlingsanläggningen drivs av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och består av:

  • klimatkammare, 12 st
  • odlingsrum, 17 st
  • odlingsskåp, 29 st
  • växthusavdelningar, 32 st
  • nätgård
  • lysimeter

Relaterade sidor: