Skogsbeståndet

Senast ändrad: 09 september 2020
Vandringsled för rekreation i Karlberg, Öjebyn

Skogsmark primärt ämnad för utbildning.

Över 2500 hektar skogsmark spritt över stora delar av Sverige. Skogarna ligger intill orterna Gällivare, Piteå, Umeå, Strömsund, Sollefteå, Uppsala, Skara och Visby. Det primära målet med skogarna är att bedriva utbildning där, men även andra nyttjanden är välkomna – däribland forskning och rekreation. Skogliga försök bedrivs på ett antal av skogsfastigheterna, och data om skogstillståndet finns tillgängligt.

Ur ett forskningshänseende har skogsägorna en tämligen outnyttjad potential. Intresse för användning välkomnas således!

Kontakt

Fredrik Hörnsten

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se