Analysportalen

Senast ändrad: 01 februari 2023

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald.

Analysportalen förvaltas till och med 2022 då den upphör. Vissa funktioner från Analysportalen flyttas till SLU Artdatabankens artfakta.se, och redan nu kan du ta del av Fyndkartor där.

En stor del av Analysportalens tidigare funktioner hittar du framöver i Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) som lanserades under hösten 2021.

Huvuddelen av alla data som nås genom Analysportalen är fritt tillgängliga. Undantaget är information om skyddsklassade arter. Ett användarhanteringssystem styr extra åtkomst till data på samma sätt som i Artportalen. Hos SLU Artdatabanken finns mer information om hantering av skyddade fynd.

Relaterade sidor: