Analysportalen

Senast ändrad: 01 september 2020

I Analysportalen kan du söka och analysera observationsdata från Artportalen och en mängd andra databaser med information om biologisk mångfald.

Analysportalen är en tjänst från ArtDatabanken och är en del av Svenska LifeWatch, en e-infrastruktur för biodiversitetsdata. 

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsforskning som tillgängliggör information om biologisk mångfald, framför allt artobservationer, från en mängd olika svenska databaser. Den största datakällan är Artportalen, men här nås även data från svenska museer och samlingar, marina och limniska data från SLU och SMHI, med mera. Totalt är över 65 miljoner artobservationer från mer än femton olika databaser momentant tillgängliga.

Analysportalen erbjuder funktioner och verktyg för att söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som ingår i e-infrastrukturen. Observationsdata kan också kombineras med andra slags miljö-och omvärldsdata och kartskikt.

Huvuddelen av alla data som nås genom Analysportalen är fritt tillgängliga. Undantaget är information om skyddsklassade arter. Ett användarhanteringssystem styr extra åtkomst till data på samma sätt som i Artportalen. På ArtDatabankens hemsida finns mer information om hantering av skyddade fynd.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation