Artfaktadatabasen

Senast ändrad: 01 september 2020
Presentation av en art.

Innehåller klassificerade bedömningar av arter och andra taxa med avseende på kännetecken, utbredning, egenskaper, preferenser, rödlistekategorier, listningar i lagstiftning och direktiv etc.

 

 

Totalt finns >2 miljoner kvalificerade bedömningar av >2 000 parametrar. I början av år 2017 fanns utförligare information för ca 7 000 taxa, en siffra som kontinuerligt ökar. Ett minimum av information, framför allt namn och släktskap, finns för alla Sveriges 60 000 arter.

En utförlig beskrivning av ett taxon innehåller normalt information om 1)kännetecken, 2) utbredning, 3) ekologi (t.ex. habitat, substrat och andra preferenser, 4) bild. I flera fall finns också rödlistedata, lagar och förordningar, hot och åtgärder, arbeten och projekt som omfattar arten, referenser och länkar till andra källor.

 

 Kontakt

Mikael Krikorev

Artur Larsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation