Artportalen

Senast ändrad: 28 november 2023

Artportalen: ett öppet webbaserat system för rapportering av, och analys av, fynd av Sveriges växter, djur och svampar.

Artportalen är ett system för inrapportering och utsökning av artfynd i Sverige. Totalt finns över 100 miljoner fynd av olika sorters organismer i Artportalens databas. Myndigheter, forskare, naturvårdare och privatpersoner både rapporterar observationer och använder data, som är öppet tillgängliga via artportalen.se.

Artfynd kan vara allt från enstaka spontanfynd och enklare trädgårdsobservationer till resultat från systematiskt genomförda inventeringar och forskningsprojekt, som även inkluderar så kallade nollfynd (frånvaro av en art). Data från miljöövervakning är också vanligt förekommande i Artportalen, och kan exempelvis vara resultatet av storskaliga inventeringar, lokala undersökningar och kartläggningar av invasiva främmande arter.

Mycket data i Artportalen är kvalitetssäkrad genom att både artbestämning och fyndplats verifierats av experter.

Kontakt:

Johan Liljeblad

Johan Nilsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation