Basreg - databas för produktionsdata nöt, gris och fjäderfä

Senast ändrad: 01 september 2020
Datainsamling pågår!

Databassystem för lagring av produktionsdata från SLU forskningscetrum Lövsta.

Basreg är ett databassystem där produktionsdata från nöt, gris och fågel lagras. Forskare kan därefter hämta data genom en molnfunktion, för vidare bearbetning. Exempel på data som lagras är djurvikter, foder- och vattenkonsumtion, mjölk- och äggproduktion, sjukdomshistorik samt viss reproduktionsdata. Utöver detta finns även analyser på foder och mjölk i systemet.

 

Kontakt

Mats Pehrsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation