Basreg - databas för produktionsdata nöt, gris och fjäderfä

Senast ändrad: 01 november 2017

Databassystem för lagring av produktionsdata från SLU forskningscetrum Lövsta.

Basreg är ett databassystem där produktionsdata från nöt, gris och fågel lagras. Forskare kan därefter hämta data genom en molnfunktion, för vidare bearbetning. Exempel på data som lagras är djurvikter, foder- och vattenkonsumtion, mjölk- och äggproduktion, sjukdomshistorik samt viss reproduktionsdata. Utöver detta finns även analyser på foder och mjölk i systemet.

 

Kontakt

Mats Pehrsson

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se