Bioinformatik core facility

Senast ändrad: 01 november 2017

Bioinformatiska analyser av proteomik, genomik, transkriptomdata samt utveckling av biologiska databaser och datorbaserade analysverktyg.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se