Bioinformatik core facility

Senast ändrad: 01 september 2020

Bioinformatiska analyser av proteomik, genomik, transkriptomdata samt utveckling av biologiska databaser och datorbaserade analysverktyg.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation