Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas

Senast ändrad: 01 september 2020

En konceptbaserad taxonomisk databas med vetenskapliga namn på alla organismer i den svenska naturen.

Dyntaxa är en taxonomisk databas för organismer som förekommer i den svenska naturen. Man kan söka och få information om svenskt namn, vetenskapligt namn, synonymer, klassificering, m.m. Det finns möjlighet att uttryckligen definiera artkoncept och redovisa historiska förändringar såsom uppdelningar och hopslagningar.

Databasen ligger bl a till grund för sådan forskning där man är i behov av att hålla reda på många arter, t ex olika fynddataserier, eller siffror på artantal inom olika organismgrupper.

Dyntaxa utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU och innehållet uppdateras kontinuerligt med hjälp av taxonomisk expertis. Målsättningen är att databasen skall innehålla taxonomisk information om samtliga Sveriges eukaryota arter. Databasen finns tillgänglig via både en webbplats och en webbtjänst.

 

Kontakt:

Johan Liljeblad

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sidansvarig: plan-webb@slu.se