Movium Plantarum

Senast ändrad: 01 september 2020
Bilderna visar växterna både i sin helhet och i detalj.

Växtdatabas med lignoser och örtartade växter i hortikultur presenterade med fakta, bilder, filmer och ljudfiler.

 

Movium Plantarum är ett professionellt sökverktyg framtaget för projektörer, planerare, plantskolister, anläggare, lärare och studenter samt andra yrkesverksamma inom den gröna sektorn. Databasen omfattar över 1200 arter och sorter av vedartade och ca 2000
örtartade växter. Urvalet representerar ett utvidgat handelssortiment och kan utökas.
Varje lignos finns klassificerad med sjutton olika egenskaper, bland annat härdighet, storlek, rotsystem, växtform, tillväxthastighet, blomningstid, ljus- och markkrav, speciell tålighet, knoppsprickning, blomfärg, bladfärg, höstfärg samt en bedömning av växtens attraktionsvärde. De örtartade växterna klassificeras med tretton motsvarande egenskaper. Totalt ingår omkring 50000 värderade faktauppgifter.

 

Kontakt:

Fredrik Jergmo

Relaterade sidor:


Kontaktinformation