Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

Senast ändrad: 03 september 2021

Den nationella genbanken består dels av en fältgenbank i Alnarp, dels av säkerhetskopior i lokala klonarkiv och skyddad odling. Växterna i genbanken är ett resultat av Poms nationella inventeringar och urvalsarbete.

Nationella genbanken är resultatet av flera års arbete med inventeringar av äldre sorter av vegetativt förökade trädgårdsväxter inom Programmet för odlad mångfald, Pom.

Genbanken består av tre delar: genbanken i Alnarp, lokala klonarkiv runt om i landet och skyddad odling av bär. I Alnarp bevaras genbankens alla 2200 sorter samlade på en plats. Genbanken är en fältgenbank där sorterna bevaras som levande plantor. De lokala klonarkiven finns spridda över Sverige och kan till exempel vara friluftsmuseer och botaniska trädgårdar. Klonarkiven har en viktig uppgift att visa upp och berätta om sorterna som samlats in i respektive region. Växterna i de lokala klonarkiven fungerar dessutom som säkerhetskopior till de exemplar som finns i genbanken i Alnarp. 

Etableringen av genbanksfälten i Alnarp påbörjades 2012 och har sedan dess pågått successivt. Fälten upptar drygt fem hektar och rymmer alltifrån äpplen, jordgubbar, humle och rabarber till rosor, dahlior, pioner och pelargoner.

Genbanken, som invigdes den 15 juni 2016, har som målsättning att bevara och levandegöra vårt hortikulturella arv för nutida och kommande generationer. I målsättningen ingår att genbanken ska utvecklas till en attraktiv samarbetspartner som kan erbjuda intressant växtmaterial till forskare, växtförädlare, yrkesodlare, fritidsodlare och anläggare av offentliga och kulturhistoriska miljöer. Särskilt odlingsvärda växter återförs till marknaden under varumärket Grönt kulturarv.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Verksamhetsledare vid Nationella genbanken:
Helena Persson, 0735-32 84 92