RINFI Research Infrastructure National Forest Inventory / Riksskogstaxeringen

Senast ändrad: 01 september 2020

RINFI baseras på skogliga data insamlade på nationell nivå sedan 1923 inom ramen för Riksskogstaxeringen.

Syftet med Riksskogstaxeringen är framför allt att ge underlag för skogs- naturvårds och energipolitik på nationell och regional nivå, men data används även internationellt.

Sedan starten 1923 har data från Riksskogstaxeringen nyttjats för forskning även om det största nyttjandet idag sker inom SLU:s miljöanalys. RINFI byggs upp vid SLU i Umeå i nära samverkan med SLU:s miljöanalys.

Forskningen spänner över ett brett fält: från kartläggning av generella trender för olika skogliga variabler till studier av orsak/verkan när det gäller både mänsklig påverken och samverkan mellan olika ekologiska och biogeokemiska processer. Olika typer av uppskalning och modellering är ett annat viktigt användningsområde.

Tillgängligt för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige samt externa användare, t.ex. företag.

 

Kontakt

Anna-Lena Axelsson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation