Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)

Senast ändrad: 17 december 2020

I SKUD hittar du namn på kulturväxter – exempelvis namn på äldre i Sverige traditionellt odlade äpplesorter.

SKUD erbjuder hjälp om du är osäker på växternas namn. Databasen innehåller vetenskapliga namn, namn på svenska, sortnamn och handelsnamn för kulturväxter (nationell standard) och relaterad växtinformation.

SKUD innehåller idag över 117 000 vetenskapliga namn, sortnamn och handelsnamn för kulturväxter samt nästan 35 000 svenska namn. Därtill finns över 5000 växtproduktnamn.

Härutöver får man i SKUD information om växtens naturliga utbredning och livsform. En viktig del av databasen är referenserna. Man kan söka bland mer än 10 000 referenser med anknytning till kulturväxternas namn, deras förekomst i Sverige, naturliga utbredning och användning.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92