Svenska LifeWatch

Senast ändrad: 01 september 2020

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata.

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsforskning som tillgängliggör information om biologisk mångfald från en mängd olika svenska databaser. Den största datakällan är Artportalen, men här nås även data från svenska museer och samlingar, marina och limniska data från SLU och SMHI, med mera. Totalt är över 60 miljoner artobservationer från mer än femton olika databaser tillgängliga.

Alla data inom infrastrukturen nås enklast via Analysportalen, ett verktyg från ArtDatabanken vid SLU. Analysportalen erbjuder funktioner för att söka, filtrera, visualisera och analysera artobservationsdata, eller kombinera med andra slags miljö- och omvärldsdata.

Det är också möjligt att bygga egna applikationer som använder infrastrukturens data, eller att ladda hem data till ett eget GIS-program.

Svenska LifeWatch är ett nationellt samarbete mellan universitet (SLU, Lund, Göteborg och Umeå), museer (inklusive svenska GBIF) och SMHI. Det leds och samordnas av ArtDatabanken vid SLU och finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet.

Projektet är en del av en europeisk vision att knyta samman forskningsresurser över hela Europa till en e-infrastruktur med virtuella laboratorier. Sverige var först ut och är fortfarande det land som kommit längst i utvecklingen av LifeWatch-konceptet.

Kontakt:

Anna-Maria Wremp
Holger Dettki
Ulf Gärdenfors

Relaterade sidor:


Kontaktinformation