Analysplattform för kvantitativ agrikulturell proteomik samt server

Senast ändrad: 08 september 2020

Analysplattform för kvantitativ agrikulturell proteomik med design av försök, provtagning, processning av prover i laboratorium och databearbetning.

PlantLink-servern består av 12 TB hårddisk och 96Mhz internminne med ytterligare 12 TB hårddisk för back-up, används för Proteom data, men också DNA- och RNA-data.

 

 

Kontakt

Erik Andreasson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation