Klimatstationen Ultuna

Senast ändrad: 08 september 2020

Lång kontinuerlig mätserie av väder- och klimatförhållanden för fältexperiment vid Ultuna.

Standard klimatmätstation som mäter, lufttemperatur, marktemperatur (från 5 cm till 4 m), snöyttemperatur, luftfuktighet, nederbörd, snödjup, vindhastighet, vindriktning, globalstrålning, insolation, solskenstid, samt vissa specialvariabler.

Mätintervall är 1 ggr per minut och bearbetad data lagras som tim- och dygnsvärden.

Mätserien för lufttemperatur, nederbörd och några andra variabler är kontinuerlig sedan 1896.

 

Kontakt

Per Nyman

Relaterade sidor:


Kontaktinformation