Flödescytometri och cellsortering

Senast ändrad: 08 september 2020

Infrastruktur för magnetisk cellsortering och fluorescensbaserad cellanalys.

 

Infrastrukturen består av en analyserande flödescytometer, BD FACSVerse, där 8 fluorescensparametrar kan analyseras simultant efter excitation med 3 lasrar (blå, röd, violett). Instrumentet kan användas för analyser av olika typer av djur- och växtceller, mikroorganismer och andra partiklar.

Multiplexcytometern Luminex XYP har kapacitet att samtidigt analysera upp till 100 lösliga analyter som exempelvis cytokiner i cellkulturmedium eller kroppsvätskor.

Cellsorteraren SuperMACS II kan separera upp till 1 miljard celler per körning efter inmärkning av cellerna med magnetiskt inmärkta antikroppar.

 

Kontakt

Anna Svensson

Anders Johannisson

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se