Gaskromatografi masspektrometri (GC-MS)

Senast ändrad: 08 september 2020

Thermo GC-MS DSQ II 

Gaskromatograf kopplad till en masspektrometer (GC-MS instrument) med hög känslighet för analys av organiska flyktiga föreningar i olika matriser. Positiv och negativ kemisk jonisering är möjlig liksom electron impact.

Relaterade sidor: