Gaskromatografi masspektrometri (GC-MS)

Senast ändrad: 10 maj 2017

Två GC-MS instrument för kvantitativ eller kvalitativ bestämning av små, flyktiga, organiska molekyler i olika matriser. EI och positiv/negativ jonisering möjlig.

Två moderna gaskromatografer kopplade till masspektrometrar (GC-MS instrument) med hög känslighet för analys av organiska flyktiga föreningar i olika matriser. Positiv och negativ kemisk joinsering är möjlig liksom electron impact. Instrumenten underhålls och sköts av personal kopplad till dem. Stort antal analyser genomförs varje år för olika typer av projekt och provmatriser. Forskare kan köpa tid på instrumenten för kvantitativ och kvalitativa analyser i olika matriser.

Kontakt

Rikard Landberg

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se