Isotermisk kalorimetri

Senast ändrad: 08 september 2020

Tre isotermiska kalorimetrar (TAM Air Instruments), varje kalorimeter består av 8 kanaler (1 prov + 1 referens) för att mäta värmeutveckling av prover för att bestämma mikrobiologisk aktivitet i miljöprover, till exempel jord.

Isotermisk kalorimetri mäter värmeproduktion av biologiska processer vid konstant
temperatur. Värmeproduktionen är proportionell till hastigheten med vilken en given kemisk eller fysikalisk process sker i proverna. Institutionen för mark och miljö har tre isotermiska kalorimetra tillgängliga som kan användas för att mäta värmeproduktion från miljö-prover, t.ex. jord-, vatten eller mikrobiella prover etc. Driftstemperatur kan ställas in mellan 5-90 °C och varje kalorimeter kan användas individuellt, d.v.s. värmeproduktionen kan analyseras samtidig vid tre olika temperaturer. Det finns inga skillnader mellan kalorimetrarna operationsmässig och/eller provstorleken. Infrastrukturen är öppen för SLU forskare samt externa användare både inom Sverige och internationellt. Tillgång till instrument sker via e-brev.

Kontakt

Anke Herrmann

Relaterade sidor:


Kontaktinformation