Mjölkanalysutrustning

Senast ändrad: 08 september 2020

Utrustning för att analysera sammansättning och celltal i mjölk.

Combiscope FTIR 300; analysutrustning för att analysera fett, protein, laktos med mera, samt celltal i mjölk. Möjlighet att kalibrera och validera för andra komponenter.

Denna analysutrustning används för rutinanalys av mjölk från Lövsta
forskningscentrum, samt för analys av kor i försök. Huvudsakligen från institutionen för husdjurens utfodring och vård men även andra institutioner vid VH-fakulteten och ibland även av inst för livsmedelsvetenskap på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Kontakt

Anna-Greta Haglund

Relaterade sidor:


Kontaktinformation