Molekylviktsbestämning med multiple angle light scattering (MALS)

Senast ändrad: 08 september 2020

Kromatografi kombinerat med detektorer för bestämning av absolut molekylvikt.

Kromatografi kombinerat med detektorer för bestämning av absolut molekylvikt.

Systemet består av HPLC pump och sampler, tre seriekopplade HPSEC kolonner, UV-detektor, multiple angle light scattering (MALS) detektor, och RI-detektor.

Används för bestämning av molekylviktsfördelningar hos polysackarider (mest stärkelse och kostfiber)i vattenlösning. Kan också bestämma polymerernas konformation, det vill säga storlek och densitet. Utrustningen används i vår egen forskning och i samarbeten med andra forskare inom och utom SLU.

Kontakt

Roger Andersson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation