Multifunktionell röntgendiffraktometer

Senast ändrad: 08 september 2020

Multifunktionellt röntgeninstrument för strukturbestämning av kristallina ämnen.

 

 

Instrument som med hjälp av röntgendiffraktion ger möjlighet att bestämma molekylära strukturer hos kristaller av små molekyler och proteiner, och även identifiera mineral i marken.

Till infrastrukturen hör även 3 databaser, EVA-12 för mineral, FindIt för
oorganiska föreningar och Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) för organiska och metallorganiska strukturer

 

Kontaktperson

Vadim Kessler

Relaterade sidor:


Kontaktinformation