Proximala mark- och grödsensorer

Senast ändrad: 08 september 2020

Olika instrument och sensorer för fältanalys av mark och gröda.

Infrastrukturen består av flera olika sensorer m.m. för fältbruk och är under kontinuerlig uppbyggnad

För närvarande består den av:

◾RTK-GPS

◾Div. D-GPS

◾Konduktivitetsmätare (ECa) som mäter över två djup samtidigt (Geonics
EM38-Mk2)

◾Sensorprob för ECa, NIR-spektrum och penetrationsmotstånd i ca 10 cm intervall
ned till ca 1 m (Veris P4000)

◾Nirinstrument fiberoptiskt med utbytbara mätprober för lab och fältbruk (ASDI
FieldSpec PRO FR)

Nirinstrument handhållet för kontaktmätning i fält (ASDI QualitySpec TREK)

Handhållen X-ray Fluorescence spektrofotometer för fältanalys (Thermo
Scientific Niton)

UAS/Drönare med RGB- och femkanalig vegetationsindexsensor (Pitchup Explorian
8, Sony RX100, Micasense RedEdge)

◾Med mera

Dessutom har vi via etablerade samarbeten tillgång till:

◾Handhållen kvävesensor (Yara N-sensor)

◾Gammaspektrometer för naturlig gammastrålning (The Mole)

 

Kontakt

Bo Stenberg

Mats Söderström

Relaterade sidor:


Kontaktinformation