TGA-FTIR tandemsystem

Senast ändrad: 08 september 2020

Tid- och temperaturupplöst analys av termisk nedbrytning med produktdetektering i utgående gaser

Tvåsammankopplade instrument som kan köras som ett system. TGA används för att följa värmesönderdelning av material, till exempel torrefaction eller förbränning av trä där man kvantifiera fukthalten och halten av cellulose, hemicellulosa, lignin osv.

FTIR är spektrofotometri instrument som fungerar inom IR område. Kan användas för identifiering av ämnen och av kemiska bindningar i gas, men även i flytande/fast fas. Instrumenten kan köras separat om det behövs.

Kontakt

Gulaim Seisenbaeva

Relaterade sidor:


Kontaktinformation