Ekologicentrums DNA-laboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Molekylärlaboratorium anpassat för bland annat DNA/RNA-extraktioner.

I laboratoriet ingår all utrustning som behövs för att kunna genomföra genetiska
analyser såsom sekvensering, fragmentanalys, kvantifiering av DNA och RNA, realtids-PCR, med mera. Det finns även goda möjligheter för framställning av media för att odla till exempel bakterier.

Syftet är att erbjuda medarbetare på ekologicentrum i första hand och övriga forskare och studenter i andra hand tillgång till ett modernt molekylärbiologiskt lab i nära anslutning till den egna arbetsplatsen.

Laboratoriet används också för diagnostik av sjukdomar hos honungsbin. SLU utsågs 2014 av regeringen till nationellt referenslaboratorium för bihälsa och delar
av laboratorieverksamheten är numera ackrediterat.

Relaterade sidor: