Lipidanalys-laboratoriet

Senast ändrad: 03 februari 2020
Personer som arbetar på lipidanalyslaboratoriet.

I vårt lipidanalys-laboratorium utför vi kvantitativ samt kvalitativ (fettsyraprofil) bestämning av växtmembranlipider och lagringslipider så som olja och vaxestrar.

I vårt lipidanalys-laboratorium utför vi kvantitativ samt kvalitativ (fettsyraprofil) bestämning av växtmembranlipider och lagringslipider så som olja och vaxestrar. Även icke-växtprover analyseras.

Växtdelar så som blad innehåller ett antal olika membranlipider som till exempel olika fosfolipider och galaktolipider. Dessa utgör viktiga komponenter av olika cell- och organell-membran. Lagringsvävnader så som frön innehåller istället ofta en stor andel lagringslipider i form av triacylglycerol (olja). De fettsyror som de olika lipiderna har påverkar deras funktion och egenskaper.

En typisk analys inleds med extraktion av totallipider till ett organiskt lösningsmedel. Totallipidextraktet kan sedan separeras i dess olika lipidklasser (till exempel olika membranlipider och triacylglycerol) vilka vidare metyleras för att frigöra fettsyrametylestrar. Dessa separeras, identifieras och kvantifieras med GC-FID och GC-MS. Det finns också lite mer översiktliga analyser man kan göra, så som att bestämma fettsyraprofilen på totallipidextraktet, beroende på vilken frågeställning man har.

Exempel på analyser:

  • Oljehalt och dess fettsyraprofil i växtprover från frön (mogna och under utveckling), knölar/rötter och träd
  • Bestämning av fettsyraprofil i olika växtmembranlipider från blad
  • Bestämning av fettsyraprofil i jordprover

Körningar av färdiga prover som du skickar till oss är finansierade av SLUs infrastrukturstöd, men om du behöver hjälp med provberedning mm tillkommer det arbets- och materialkostnad för detta.

Intresserad av analys?

Är du intresserad av denna typ av analys? Kontakta då oss så hjälper vi till och diskuterar olika möjligheter som finns.

Foto: Lipidanalyslaboratoriet.


Kontaktinformation

Ida Lager, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
ida.lager@slu.se, 040-41 53 48

Anders Ekholm, forskningsingenjör
Institutionen för växtförädling, SLU
anders.ekholm@slu.se, 076-191 07 08

Åsa Grimberg, forskare
Institutionen för växtförädling, SLU
asa.grimberg@slu.se, 040-41 55 41

Sidansvarig: marten.granert@slu.se