Proteomicscenter i Alnarp

Senast ändrad: 09 september 2020

Vi har stor kompetens inom proteomikområdet och kan erbjuda råd och stöd till proteomikexperiment för forskare vid SLU, speciellt vad gäller projekt med växter, grödor och djur.

I ett proteomikexperiment är experimentell design, provstorlek och provberedning avgörande för projektets framgång. För masspektrometrisk (MS)-analys samarbetar vi med olika centra inom den nationella infrastrukturen för biologisk masspektrometri för att få tillgång till aktuell MS-teknik. Vi utför även dataanalys som peptid- och proteinidentifiering, identifiering av modifieringsställen och kvantitativ analys, analyser som ofta utgör den största delen av ett proteomikprojekt.

Våra tjänster omfattar:
• Allmän rådgivning i proteomikrelaterade frågor och specifik experimentell design
• Att ge råd och hjälp vid provberedning
• Att koppla ihop användare med en MS-anläggning och ge råd om lämplig analysbeställning
• Ge råd och hjälp med kvalitativ och kvantitativ dataanalys

 

Kontakt

Erik Andreasson

Svante Resjö

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: plan-webb@slu.se