SLU-BINGS Core Facility for Bioinformatics and Next Generation Sequencing

Senast ändrad: 09 september 2020

Uppsala: SLU-BINGS är en ”core facility”/infrastruktur för helgenomsekvensering inom klinisk och pre-klinisk forskning som kan hantera hela flödet från DNA-extraktioner från olika vävnadstyper . . .

. . . helgenomsekvensering av både prokaryota- och eukaryota genom samt bioinformatiskt stöd för hantering av Next Generation-sekvensdata (NGS-data).

Ex. på tillgänglig utrustning: QiaSymphony SP, NanoDrop 8000, ABI 3500XL, Ion Torrent PGM, OneTouch, Library builder, Bioanalyzer. Ett nytt NGS-system för helgenomsekvensering av eukaryota organismer är under upphandling.

Tillgängligt för forskare vid SLU. Tillgängligt för forskare vid universitet inom och utom Sverige i samarbeten.

Institutionen för husdjursgenetik

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Kontaktpersoner

Tomas Bergström
018-67 19 97

Sofia Mikko
018-67 19 79

Erik Bongcam-Rudloff
018-67 21 21

Göran Andersson
018-67 20 56

Relaterade sidor:


Kontaktinformation