Strömvattenekologiska laboratoriet

Senast ändrad: 09 september 2020

Försök med fisk under semi-naturella förhållanden eller i mer kontrollerad labmiljö.

Fiskeriförsöksstaionen i Älvkarleby erbjuder möjlighet att göra försök i fyra olika grunduppsättning. (1). Ett bäckrum där akvarier kan sättas upp och/eller en 40 m lång inomhusbäck kan monteras (med grus botten). (2) Ett strömakvarium där lekande fisk (frams laxfisk) kan studeras. Möjligheter till att reglera ljusregim och strömhastighet finns. Akvariet rymmer ca 34000 liter. (3) En ca 100 m lång försöksbäck där all fisk som vandrar in eller ut ur bäcken kan fångas. Bäcken kan tömmas för att samla in fisk. (4) En invallad del av älven,
ca 400 m lång och 40 m bred. Även här kan all fisk som vandra in i området fångas, liksom utvandrande fisk. Provtagning av fisk sker med elfiske.

För Bäckrummet och strömakvariet kan tre vattenkvalitér användas, ofiltrerat älvvatten, fiölterat älvvatten och grundvatten.

Kontakt

Erik Petersson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation