SLU Metabarcoding Laboratory UMBLA

Senast ändrad: 09 september 2020

Vi erbjuder DNA extraktion, amplifiering av DNA-markörer, bioinformatisk analys, lagring av data och prover samt instruktioner, undervisning och expertråd för forskare vid SLU.

SLU Metabarcoding Laboratory, UMBLA, är en ny infrastruktur som erbjuder teoretisk och experimentell kompetens samt laboratorieservice för molekylär artidentifiering och organismanalys.

Laboratoriet erbjuder spjutspetskompetens till forskare vid SLU inom både
grundläggande och tillämpade vetenskaper. Den senast teknikutveckling har öppnat upp för storskalig analys av organismsamhällen på en detaljnivå som tidigare inte var möjligt. De nya, storskaliga, molekylära samhällsanalysmetoderna har till stor del drivits på av mikrobiologier, t.ex. inom mykologi och bakteriologi, men kan tillämpas inom de flesta områden så som jordbruk, skogsbruk, ekologi och miljöövervakning.

Det finns ett behov av forskningsstöd och av laboratorieservice för att tillgängliggöra DNA-baserade samhällsanalyser för forskare inom områden där molekylära laboratorier inte är en integrerad del av den ordinarie verksamheten.


UMBLA tillhandahåller dessa metoder, som är under ständig utveckling, till en bred grupp forskare, inklusive dem vars huvudsakliga aktiviteter inte är molekylär ekologi.

UMBLA erbjuder extraktion av DNA från olika material, amplifiering av molekylära markörer och framställning av amplikonpooler för storskalig sekvensering. DNA-sekvenseringen kommer företrädesvis att utföras i samarbete med SciLifeLab men kan även köpas från kommersiella operatörer. Plattformen kommer även att erbjuda sekvensanalys, bioinformatik och tidsbegränsad datalagring. SLU-biobanken erbjuder provhantering och lagring. Vi kommer att informera och undervisa forskare om molekylära samhällsanalyser. Centret kommer också att fungera som ett nav för att integrera och bilda nätverk mellan olika forskningsområden som sträcker sig från tarmmikroflora till mark-, trä- och luftburna organismer och funktionell ekologi samt vattensystem med mikrotomer och fiskar.

 

Kontakt

Åke Olson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation