Växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet vid Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Senast ändrad: 16 april 2024

UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet erbjuder kemisk analys av växtcellväggar och relaterade kolhydrater.

UPSC:s växtcellväggs- och kolhydratanalysfacilitet arbetar med forskning kring växt-cellväggar, ett viktigt område vid UPSC. Vår kompetens är inom analys av kolhydrat- och ligningsammansättning samt strukturell analys av lignocellulosa och sekundärt xylem, men även finmätning av lösliga sockerarter och stärkelse i dessa material genom konventionell våtkemi och analysinstrument. Stommen för de flesta analysmetoder är gas kromatografi/mass-spektrometri (GC/MS). Pyrolys-GC/MS är ett av de viktigaste analysredskapen, som snabbt ger reproducerbara och övergripande data över kolhydrat- och ligningtyper på mikrogramskala. Monosaccharidsammansättning i hela prov eller fraktionerade cellväggar kan mätas med GC/MS. För karaktärisering av ett stort antal
polymerer finns analytisk Size Exclusion Chromatography (SEC). Våra tjänster är tillgängliga för akademiska forskargrupper och kostnad beräknas per prov.

 

 

Kontakt

Junko Schmidt

Relaterade sidor:


Kontaktinformation