Ur SLU:s kunskapsbank

Statistik från skogsbranden i Västmanland

Senast ändrad: 02 juni 2016
skogsbrand240-fotoLantmateriet.jpg

Skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 påverkade cirka 13 100 hektar mark. Närmare 9 600 hektar av arealen bedömdes vara produktiv skogsmark. Det visar statistik från en flygbildstolkning av 2 062 provytor, som SLU har gjort.

Flygbildstolkningen visade att 98 procent av den produktiva skogsmarken skadades vid branden. Tolkarna bedömde också hur skadade trädkronorna blivit. Dessa resultat visade att:

  • På en fjärdedel av den produktiva skogsmarken har träden drabbats av kronbrand. Det betyder att träden inte har några levande barr eller löv kvar.
  • På hälften av den produktiva skogsmarken är trädens barr eller löv till mer än 50 procent döda.

Omräknat till virkesförråd motsvarar dessa två skadeklasser drygt 900 000 skogskubikmeter.

Undersökningen visar också att skogar som domineras av tall är mer skadade än lövdominerade skogar och blandskogar.

Skogstillståndet inom Sala brandfält efter branden 2014. Källa: SLU

 

 

 

 

 

Skogstillståndet inom Sala brandfält efter branden 2014. Skadegrad i kronskikt indelat i fyra klasser. Klicka på bilden för en större karta.

 

 Resultaten bygger på mätningar och bedömningar i infraröda flygbilder, från strax före och strax efter branden. Bildtolkningen har gjorts i så kallade digitala fotogrammetriska arbetsstationer där man betraktar bilderna i 3D på bildskärmar. SLU har genomfört flygbildstolkningen på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se