Ur SLU:s kunskapsbank

Banunderlag för häst

Senast ändrad: 11 november 2019

Inom all sport med hästar är det viktigt att minimera skaderiskerna. Man har sett att tränings- och tävlingsunderlag kan vara orsak till ortopediska problem hos hopphästar. Därför behöver ridbanors egenskaper kunna beskrivas objektivt.

En forskargrupp vid SLU har i samarbete med forskare från flera andra länder utvecklat en metod, en mekanisk hov, som mäter skeendet när hästens hov träffar underlaget. Forskarna har också fastställt vilka egenskaper hos underlaget som är viktiga för hästarnas prestation

Metoden har använts vid tävlingar på högsta nivå på ett stort antal tävlingsplatser i världen. Inför OS i London 2012 deltog forskare från SLU för att mäta underlaget på hoppbanan. Även inför VM i Frankrike 2014 engagerades forskargruppen för testning och råd om uppbyggnad och skötsel av underlaget.

Forskningen har fått och får fortfarande stor internationell uppmärksamhet. Vid Internationella Ridsportförbundets (FEI) Sports Forum 2013 med 300 deltagare från 70 länder presenterades det pågående forskningsarbetet, och FEI har för avsikt att använda metoden för kontroll av banor.

Forskningens genomslag i samhället

Forskningen om hästens rörelsemekanik samt underlagets betydelse för prestation och hållbarhet har fått stort intresse nationellt och internationellt. Forskare, veterinärmedicinska kliniker och aktiva utövare inom hästsporten har på olika sätt tagit del av de senaste rönen från forskargruppens arbete.

Forskarna har presenterat sina resultat vid flera vetenskapliga konferenser inom veterinärmedicin och rörelsemekanik samt vid populärvetenskapliga seminarier och utbildningar inom sporten.

Forskningsområdet har fått stor publicitet inom främst fackpress för ridsport i Sverige och andra länder.

Gratis kunskapsguide på internet

En direkt konsekvens av forskningen är att SLU tillsammans med Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har producerat en populärvetenskaplig kunskapsguide om underlag. När den publicerades på Internet via SvRF fick den direkt mycket stort genomslag. Guiden går att ladda ned helt utan kostnad.

Internationella ridsportförbundet (FEI) bedömde den svenska guiden så intressant att de finansierade en översättning till engelska som också den fått mycket stort genomslag. FEI har dessutom publicerat ett White paper on Equine surfaces (www.fei.org). Forskningen om underlag är en mycket viktig förutsättning för att tillverkare av banor och banmaterial samt de som arbetar med underhåll ska kunna få en bra, relevant och objektiv metod för utveckling av produkter och arbete.

Forskarna har nyligen fått ytterligare finansiering för att göra ett motsvarande arbete om underlag inom svensk travsport.

Just nu pågår arbete tillsammans med hästsportens organisationer för att omsätta kunskapen om underlag i en organisation som kvalitetssäkrat och effektivt kan genomföra tester och ge rådgivning. Motsvarande arbete pågår också internationellt, bland annat tillsammans med ett franskt företag som ska kunna göra ackrediterade test av banor.

{Accordion}

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Lars Roepstorff, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Lars.Roepstorff@slu.se  0705-423143