Ur SLU:s kunskapsbank

God djurhållning kan hindra resistensutvecklingen

Senast ändrad: 18 maj 2021
Bakteriodling. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Inom djurhållningen används globalt mer antibiotika än inom sjukvården. Det beror på att antibiotika i många länder rutinmässigt ges till friska djur, vilket ökar risken för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

Sverige var tidigt ute med att förbjuda rutinmässig antibiotikabehandling i djurhållningen, och har ändå lyckats hålla en hög produktivitet.

– Vi har lyckats eftersom vi satsat på en bra djurvälfärd och har strikta regler för när antibiotika får användas. Dessutom har vi jobbat över branschgränserna med frågor om människor och djurs hälsa, säger Ulf Magnusson, SLU Global, som nyligen berättade om de svenska erfarenheterna för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Fakta:

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största globala hot. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, finns bred kompetens inom området infektionssjukdomar och hur man förebygger att smittsamma sjukdomar sprids, inklusive antibiotikaresistenta bakterier.


Kontaktinformation

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se