Ur SLU:s kunskapsbank

Forskare knäcker den genetiska koden hos Europas största sötvattensfisk - malen

Senast ändrad: 02 mars 2023
Mal

Tillsammans med kolleger Estland och Tjeckien har forskare från SLU kartlagt malens arvsmassa - genomet. Malen är Europas största sötvattensfisk och genom att knäcka dess genetiska kod hoppas forskarna kunna avslöja hemligheterna bakom dess snabba tillväxt, friska aptit och långa livslängd.

Den europeiska malen Silurus glanis kan bli upp till 5 meter lång och väga 300 kg. Som nattligt rovdjur högst upp i näringskedjan äter den det mesta som ryms i dess breda mun: ryggradslösa djur, fiskar, grodor, gnagare och fåglar. När vattnet är varmt och det finns gott om föda växer malen mycket snabbt, och kan redan efter tio år nå en längd på en och en halv meter. För en mal är detta dock bara början eftersom den kan bli 80 år gammal. Det är knappast förvånande att många sportfiskare drömmer om att få en mal på kroken.

På grund av sin snabba tillväxt och sitt välsmakande kött har malen blivit en alltmer populär art för akvakultur. Hittills har dock bristen på genetisk information hämmat selektiv avel.

– Att vi nu sammanställt hela genomet innebär att forskare snabbare kan identifiera genvarianter som påverkar fiskens tillväxttakt, pubertetstid, sjukdomsresistens och andra egenskaper som är relevanta vid uppfödning i akvakultur, och gör det möjligt att tillämpa moderna genomvalstekniker för att förbättra avelsarbetet, säger Anti Vasemägi, professor vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Malens genom är jämförbart med andra benfiskar (cirka 800 miljoner nukleotider) och innehåller över 21 tusen gener.

– Nu har vi en språngbräda för vidare forskning som både kan ta itu med de flaskhalsarna som finns för effektiv odling av mal men också för att kunna ta itu med utmaningar kopplade till bevarande av vilda populationer av arten, säger Anti Vasemägi.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1534/g3.120.401711 

Referens

Mikhail Yu. Ozerov, Martin Flajšhans, Kristina Noreikiene, Anti Vasemägi and Riho Gross, Draft Genome Assembly of the Freshwater Apex Predator Wels Catfish (Silurus glanis) Using Linked-Read Sequencing,

 

 


Kontaktinformation

Anti Vasemägi, professor,
Institutionen för akvatiska resurser, SLU 
anti.vasemagi@slu.se, 010-478 42 77