Ur SLU:s kunskapsbank

Bladgrönsaker - odling av bekväma smakhöjare

Senast ändrad: 02 oktober 2019
LTV-fakta 2017-19_lotta_nordmark.jpg

I Sverige har vi utmärkta förhållanden för odling av bladgrönsaker. En mängd arter och sorter kan produceras som primörblad. Bredden i sortimentet ger en fantastisk variation i färg, form, smak och textur. Primörblad möter dessutom konsumenternas önskemål om bekväm mat. Här finns möjligheter att öka vår självförsörjningsgrad.

I ett faktablad från Tillväxt Trädgård skriver Lars Mogren och Lotta Nordmark, SLU Alnarp, om odlingsteknik vid frilandsodling av primörblad. Exempel på arter som lämpar sig för produktion av primörblad är rucola, mangold, sareptasenap, sallat och spenat.

En utmaning i odlingen är att bladen måste vara helt perfekta vid skörd, både för att tilltala konsumenten och för maximal hållbarhet. Det perfekta utseendet kräver kontinuerlig och snabb, men inte alltför snabb, tillväxt under odlingstiden. Något som i sin tur kräver jämn och väl avvägd tillgång till vatten och näring.

Med plantornas begränsade rotsystem behöver rötterna optimala förutsättningar. Upphöjda bäddar är att rekommendera – de är bättre dränerade, har högre andel luftfyllda porer i jorden och en något högre jordtemperatur jämfört med odling i marknivå.

Primörblad är korta kulturer och flera omgångar kan produceras på samma areal under en säsong. Att de odlade arterna tillhör många olika familjer är en fördel från växtföljdssynpunkt. Djuprotade gröngödslingsgrödor som kan ta upp näring från djupt liggande jordlager behövs dock också i växtföljden, liksom grödor som minskar ogrästrycket.

Primörblad skördas vanligen genom engångsskörd med skördemaskin. Efter skörd bör bladen vara kylda inom 30 minuter. Bästa förvaringstemperatur är 4 grader.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se