Ur SLU:s kunskapsbank

Branschbeskrivning Trädgård

Senast ändrad: 01 oktober 2019

Branschbeskrivning Trädgård ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Enligt rapporten uppskattas värdet av den svenska trädgårdsbranschen till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.

Den svenska trädgårdsbranschens betydelse, som en del av det senska näringslivet och den svenska bruttonationalprodukten, syns inte tydligt i offentlig statisktik. Det var en anledningarna till att sammanställningen Branschbeskrivning Trädgård kom till. Näringen består av flera delar, som tillsammans utgör en helhet.

Den första utgåvan av Branschbeskrivning Trädgård kom år 2012 och den spänner över många områden. Rapporten tar ett helhetsgrepp och omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Uppdateringen från år 2017 innehåller aktuella siffror och ny kunskap men slutsatsen är den samma - området trädgård har fortsatt stor betydelse i det svenska samhället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75