Ur SLU:s kunskapsbank

Krukväxter för unga vuxna

Senast ändrad: 14 maj 2019

Unga vuxna vill ha lättskötta krukväxter som en inredningsdetalj, enligt en studie från SLU Alnarp och RISE Jordbruk och livsmedel. Idealväxten är stor och vacker och får gärna ha användbara och nyttiga frukter och blad.

Svensk prydnadsväxtodling har tappat marknadsandelar och behöver utveckla nya produkter och koncept. För att bättre förstå hur produktionen ska se ut i framtiden har en grupp unga vuxna fått redogöra för vilken typ av krukväxter de kan tänka sig att köpa.

Resultatet gav ny information om unga vuxnas preferenser, bland annat att krukväxter ofta betraktas som en inredningsdetalj. En del svar var väntade, andra mer förvånande.

- Vi hade nog trott att de unga konsumenterna skulle vara mera intresserade av ätliga produkter, säger Klara Löfkvist på RISE Jordbruk och livsmedel, som tillsammans med Fredrik Fernqvist och Fanny Malmström på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp kartlagt unga vuxnas förhållande till krukväxter.

Genom en webbaserad enkät svarade 500 unga vuxna, samt 200 personer mellan 30 och 84 år, på frågor om hur framtidens krukväxter ska se ut. I en kompletterande studie djupintervjuade 25 studenter på SLU varsin ung vuxen om hur de använder krukväxter och vilken sorts krukväxter de tycker om. Huvuddelen av de tillfrågade i undersökningen var kvinnor.

Det visade sig att 84 procent av de unga vuxna har krukväxter i hemmet, främst blommande växter. Gruppen som är äldre än 30 föredrar också blommande växter men har överlag fler växter i sina hem.

De yngre föredrar kaktusar eller växter med tjocka blad, de värderar växter som är lättskötta och dekorativa som inredningsdetaljer men även går att använda i matlagningen. Att köpa säsongsväxter till de svenska högtiderna är viktigt bara till jul. Butikernas exponering utgör den viktigaste inspirationskällan, men även inredningsmagasin och bloggar inspirerar.

En del unga vuxna värderar även miljövänlig eller ekologisk produktion och rättvisemärkning.

Resultatet av undersökningen kan vara till nytta för branschen inför framtiden.

-Unga ser krukväxter som en inredningsdetalj och vill man locka till köp är det en fördel att exponera dem i rätt miljö, där de är en del av en interiör, säger Klara Löfkvist. 

 
Av Marianne Persson

Relaterade sidor:


Kontaktinformation